Motiram Bhatta - SEARCH DARJEELING : HISTORY , CULTURE ,PEOPLE ,TRAVEL,AND JOBS

Post Top Ad

BIOGRAPHY OF MOTIRAM BHATTA
BIOGRAPHY OF MOTIRAM BHATTA
Motiram Bhatta
Born- 1866 on the festival day of Krishnastami
His work-  Bhanubhakta’s biography , Manodweg Prawah, Panchak Prapancha, Shakuntala, Priyadarsika and Pikdoot. He also wrote some Hindi and Urdu poems. He was the one who introduced "Ghajals" in nepali literature.
Dinko pachas ta ke
Yeta heryo yetai mera(nepali gazal)
Pyar ma kada chot payera aaye
Sarkar po kina chahiyo
Kaha janma Paye
died at the age of 30.

कहाँ सम्म्को आँट लौ हेर तिन्को
रिसाएर आँखा पनि तर्न लागे

          कहाँ सम्म्को आँट लौ हेर तिन्को
          रिसाएर आँखा पनि तर्न लागे

                एकै पल्ट आँखा घुमाई दिनाले
                कती मर्न लागे कती डर्न लागे

ADS

                      सुनिस मन मुनिया बडा होस राखेस्
                      बिछाएर जाल कागुनो छर्न लागे

                           बिरान  आफना नराम्रा  राम्रा
                           सबै सुन्दरिका अघी सर्न लागे

                                 अघी पर्न सक्दिन मैले हरिका
                                 नजर देखी 'मोतिपनि झर्न थाले

                                 बहेर मुतकरिब मुसम्मन सालिम्
                                 एए सानै उमेर देखी मन हार्न थले  

1 comment:

Leave your views for this post.
आफ्नो बिचार/प्रतिक्रीया छोडेर जानुहोस !
[Do not forget to leave Comment]

Post Bottom Ad

Pages