गुड्डी........

                                             


म हूँ एक गुड्डी,
परम्परा मेरो छुने आकाश,
आकांक्षा मेरो उड़ने झै बतास,
जसले गरे मेरो र्निमाण,
उसै संग जोडीएको मेरो प्राण,


लहसिएर यसरीनै हवा संग,
उड़दा उड़दै भए म झसंग,
रुखको हांगोमा पारी,
बसेको छ एउटा चरी,
देखेर उसलाई मनमा मच्चियो खुलदुली,मच्चिएर गए उसलाई सुनाउन मनको ढुकढुकी,
आर्श्चाय प्रकट पहिले गरी,
बादमा भनि नाँउ मेरो सुनचरी,
कुरामा काहनी र्गदा न र्गदा भएछ अबेला,
यसरीनै अब उसको जाने भएछ बेला,
गए उ हवाको भेगमा फरर उडी,
बसे म हवाको भेगले हांगोमा अड़की,
चेष्टा गरे आफुलाई छुट्टाउन अनेकौ चोटि,
हारेर आखिरमा आफुलाई भने भाग्य यी तेरो गुड्डी,
सहेर दुख र कष्ट बिते बर्षा,
हिउँदो आयो फेरि लिएर एउटै आश,
आउछिन् होला त्यही सरल सुनचरी,
तर बिते हिउँदो छैन निशान वारी पारी,
कति हो कति विते मेरो जीवनको काल,
छु आज म केवल एउटा नरकंकाल।

Abinash Yakkha Dewan                                                              
Takdah Cantt, Darjeeling Email-abinash_dewan@yahoo.co.in      


Darjeeling

5 Comments:

Featured images

Don't miss new updates

Subscribe here to get our newsletter in your inbox, it is safe and EASY!

Disclaimer The information contained in blog is for general information purposes only. while I endeavor to keep the information up to date and correct, Imake no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

SEARCH DARJEELING ©2010-2018 - Templates by and ,Content managed by www.darjinfo.in