ए साईला !! - SEARCH DARJEELING , INFORMATION ABOUT DARJEELING AND ITS SURROUNDING AREAS

Post Top Ad

ए साईला !!

Share This
ए साईला !!

ए साईला तिम्रो चर्चा

ग़ाऊँ घरमा हिजआज धेरै छ रे ?

तिमी हिजआज धेरै रक्सी खान्छौ रे

तिम्रो बाबू आमाले कमाएको इज़्ज़त

रक्सी सँग साटदैछौ रे

माथि लिम्बुनीको भट्टीमा गोएर

तमसा देखऊछौ रे !!

ए साईला

तिम्रो अनुहार दिनहो

तोषरोटी फुलेको झै फुललिन्दै छ रे !!

र खाना पीना पनि खानदैनाउ रे

ए साईला

तिमीलाई के भएको छ

मलाई पनि भनी देवन

तिम्रो दुःख पीड़ा ।

ए साईला

कहिले लिम्बुनी र उसको

मित्रहरु तिमीलाई

मुर्दा जस्तै तनक तनक तानदै लिएर

घरको मंचन सम्म सुतौछ रे !!

र रक्सीको नशामा अनुहार र

गाला चोटै चोट पारछौ रे

ए साईला ??


Yopgesh Gyabak

Post Bottom Ad

Pages