मूल्यांकन - SEARCH DARJEELING , INFORMATION ABOUT DARJEELING AND ITS SURROUNDING AREAS

Post Top Ad

मूल्यांकन

Share This

हाँसेर हँसाउनेहरु भन्दा
रोएर हँसाउनेहरु पनि छन यहाँ
बाँचेर बचाउनेहरु भन्दा
मरेर बचाउनेहरु पनि धेरै छन यहाँ


जीतेर लक्ष्य चिनाउनेहरु भन्दा
हारेर बाटो देखाउनेह्ररु पनि छन यहाँ

                                                तर यहाँ यस्तै विड्म्बना छ
                                                यहाँ त्यहाँ जहाँ तहाँ यस्तै रिती छ
                                                सायद यस्तै छ यहाँ
                                                मूल्यांकन को Software load नभएका
                                                मानव computer हरु ।

Poem Submitted Puran Gurung
Middle Samalbong
Email : Puranforu@yahoo.co.in
Submit your poems/Articles/Stories/News : Click here
Darjeeling

Post Bottom Ad

Pages